Gmina Jerzmanowice-Przeginia jest konglomeratem wielu sołectw. Każde z nich wymaga indywidualnego podejścia i programu. Poniżej przedstawiam Państwu wyzwania, które chcemy podjąć w każdym z nich.

• Doprowadzenie do uchwalenia nowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
• Poprawa bezpośredniego połączenia komunikacyjnego z Krakowem

 1. Doprowadzenie do przebudowy drogi wyjazdowej z E94
 2. Zagospodarowanie stawu
 3. Remont remizy OSP
 4. Remont drogi łączącej Gotkowice z Sąspowem
 5. Modernizacja dróg gminnych
 1. Budowa hali sportowej
 2. Kontynuacja budowy placów zabaw i siłownie zewnętrznych
 3. Chodniki przy drogach gminnych i drodze powiatowej
 4. Modernizacja i budowa dróg lokalnych, rolniczych oraz oświetlenie
 5. Przyjęcie planu modernizacji sieci wodociągowej
 6. Zagospodarowanie centrum Jerzmanowic – miejsce spotkań dla młodzieży
 1. Dokończenie budowy oczyszczalni ściekóworaz budowa kanalizacji
 2. Modernizacja drogi powiatowej oraz budowa chodników
 3. Budowa placu zabaw
 4. Rozwiązanie problemu boiska i miejsca gry dla klubu
 5. Dążenie do scaleń – urządzenie gruntów rolnych
 6. Doprowadzenie wspólnie z powiatem do budowy drogi łączącej Szklary z Racławicami
 7. Uregulowanie stanu prawnego remizy
 1. Budowa chodnika w centrum
 2. Zakończenie budowy drogi Łazy – Jawor
 3. Modernizacja boiska sportowego wraz z infrastrukturą
 4. Zwiększenie ilości odbioru odpadów komunalnych do dwóch razy w miesiącu
 5. Rozwiązanie problemu zbyt dużej ilości samochodów na drodze Łazy – Dolina Będkowska
 6. Rozbudowa i modernizacja dróg gminnych oraz rolniczych
 1. Przywrócenie szkoły do pierwotnej formy zarządzania
 2. Przebudowa drogi powiatowej wraz z oświetleniem
 3. Dokończenie rozpoczętych inwestycji
 4. Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią
 5. Budowa i modernizacja dróg gminnych i rolniczych
 6. Remont drogi łączącej Sąspów z Gotkowicami
 1. Urządzenia gruntów rolnych – scalenia
 2. Remont boisk sportowych przy Zespole Szkół
 3. Dokończenie chodnika przy drodze powiatowej
 4. Modernizacja ośrodka zdrowia
 5. Rozbudowa dróg rolniczych
 6. Budowa chodnika w kierunku Nowej Wsi
 7. Dążenie do połączenia drogowego Przegini ze Sułoszową
 8. Zagospodarowanie terenu boiska na Porębie
 1. Przywrócenie szkoły do pierwotnej formy zarządzania!
 2. Urządzenia gruntów rolnych – scalenia
 3. Dokończenie budowy chodnika przy drodze powiatowej oraz jej remont
 4. Modernizacja i budowa dróg lokalnych, rolniczych oraz oświetlenie
 5. Zagospodarowanie terenu wokół remizy
 6. Przygotowanie projektu chodnika na „Polesiu”
 1. Budowa chodnika w stronę szkoły i cmentarza
 2. Budowa drogi Podkrupie
 3. Doprowadzenie wspólnie z powiatem do budowy drogi łączącej Racławice ze Szklarami
 4. Rozpoczęcie procesu budowy remizy dla OSP
 5. Przygotowanie dokumentacji do scaleń – urządzenia gruntów rolnych
 6. Budowa i modernizacja dróg gminnych i rolniczych