Urodziłem się 28 października 1977 roku w Krakowie. Jestem żonaty, mam troje wspaniałych dzieci.

Ukończyłem Akademie Rolniczą w Krakowie na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji. W Jerzmanowicach dorastałem i chodziłem do szkoły, wraz z rodzicami i rodzeństwem prowadziliśmy gospodarstwo rolne. Do tej pory hoduję kury ozdobne.

Po ukończeniu studiów prowadziłem własną działalność gospodarczą, następnie podjąłem prace w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krakowskim Biurze Powiatowym, gdzie pracowałem do roku 2011. Następnie w ramach tego samego urzędu powierzono mi funkcje Głównego Specjalisty w Biurze Kontroli na Miejscu, gdzie pracowałem do maja 2018 roku. Obecnie pracuję w Regionalnym Centrum Administracyjnym „Małopolska”.

W latach 2003-2007 działałem w Radzie Sołeckiej wspólnie z Sołtysem Piotrem Kozerą, gdzie organizowaliśmy wiele inicjatyw społecznych między innymi „Dni Jerzmanowic”, uczestniczyliśmy w konkursie „Wybór Najlepszego Sołtysa Powiatu Krakowskiego” gdzie zdobyliśmy drugie miejsce. W ostatnich latach, na prośbę mieszkańców Sąspowa, brałem udział w licznych spotkaniach Komitetu Protestacyjnego w Skale, który skutecznie obronił wprowadzenie niekorzystnych zapisów na terenie otuliny Ojcowskiego Parku Narodowego. Byłem inicjatorem przygotowania nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wspólnie z mieszkańcami Poręby–Sąspów w czynie społecznym utwardziliśmy nawierzchnię drogi. Od 2015 jestem Delegatem na Zjazd Powiatowy Małopolskiej Izby Rolniczej, jestem również członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej. W 2018 roku zostałem zgłoszony przez mieszkańców Gminy Jerzmanowice–Przeginia do konkursu „Osobowość Roku” w kategorii „Samorządność i Społeczność Lokalna” organizowanego przez Gazetę Krakowską. Jestem społecznikiem, zawsze wspierałem i wspieram wszystkie organizacje społeczne takie jak OSP, Koła Gospodyń Wiejskich, Kluby Seniora, Orkiestry Dęte. Wszystko czym się w moim życiu zajmowałem, czy to zawodowo czy społecznie, związane było z wsią.

Cztery lata temu wystartowałem do Rady Powiatu w Krakowie. Wtedy obdarzyliście mnie Państwo dużym zaufaniem, oddając na mnie prawie tysiąc głosów. Wsłuchując się w głos mieszkańców Gminy Jerzmanowice–Przeginia, podjąłem decyzje o kandydowaniu na urząd wójta. Startuję, bo uważam, że moja gmina ma warunki do tego, aby być najlepszym miejscem do życia i inwestowania w powiecie krakowskim. Potrzeba nam do tego przyjaznego dla mieszkańca, nowoczesnego i dobrze zorganizowanego samorządu gminnego. Chciałbym, aby moja gmina była liderem i wzorem dla innych w pozyskiwaniu funduszy UE oraz projektów rządowych. Dziś marnuje się dużo dobrych inicjatyw i pomysłów przez brak zrozumienia czy otwartości i szacunku do mieszkańców.

Jestem optymistą, osobą otwartą, komunikatywną, pozytywnie nastawioną do życia, ludzi i świata.

2018/10/21 07:00:00